Skip Navigation Links


Chuyên đề


Thông tin nội tộc


Báo chí nói về NPT


Thông tin gần xa


Tổng số người truy cậpLiên kết Website


Phủ Tuy Lý Vương


Phòng Trấn Định Quận Công


Ban Hiếu sự SG


Phòng Phú Lương Công


Phòng Phong Quốc Công


Facebook
Phòng Tuy Biên Quận Công

Thủy tổ phả (Xin ý kiến đóng góp)
Bài viết của ông Bảo Trâm, xin quý bà con cho ý kiến
THỦY TỔ PHẢ
Phụ mẫu thân sinh của Nguyễn Thước. (không rõ họ tên)
Nguyễn Thước, Gia tướng của An Nam Tiết Độ Sứ
Nguyễn Bặc (924 - 979), Thái Tể Định Quốc Công, triều vua Đinh Tiên Hoàng
Nguyễn Đê (? - ?), Đô Hiệu Kiểm, cuối triều Đinh, năm 1009 tôn Lý Công Uẩn lên làm vua
Nguyễn Viễn (? - ?), Tả Tướng Quốc, triều Lý Thánh Tông và Lý Nhân Tông
Nguyễn Phụng (? - 1150), Tả Đô Đốc, triều Lý Anh Tông
Nguyễn Nộn (? - 1229), Hoài Đạo Hiếu Vũ Vương, đời vua Lý Huệ Tông sau được Trần Thù Độ cắt đất phong Vương
Nguyễn Thế Tứ (? - ?) Đô hiệu Kiểm, triều Trần Thài Tông
Nguyễn Nạp Hòa (? - 1377), Bình Man Đại Tướng Quân triều vua Trần Duệ Tông
Nguyễn Công Luật (? - 1388), Hữu Hiệu Điểm, triều vua Trần Duệ Tông và Trần Phế Đế
Nguyễn Minh Du (1340 - 1390), Du Cần Công, triều vua Trần Phế Đế
Nguyễn Biện (? - ?), Phụ Đạo Huệ Quốc Công theo nhà Hậu Trần chống Trần Quý Ly, đời Giản Định Đề và Trùng Quang Đế
Nguyễn Chiếm (? - ?), Quản Nội, cùng cha là Nguyễn Biện theo nhà Hậu Trần
Nguyễn Sữ (? - ?), Chiêu Quang Hầu, theo nhà Hậu Trần như hai đời trước, sau vua Lê Hiển Tông truy phong
Nguyễn Công Duẫn (? - ?), Hoằng Quốc Công, theo Bình Định Vương khởi nghĩa
Nguyễn Đức Trung (? -?) Trình Quốc Công, triều vua Lê Thánh Tông
Nguyễn Văn Lang (? - 1513), Nghĩa Huân Vương, giúp vua Lê Tương Dực lật đổ Lê Uy Mục.
Trừng Quốc Công Nguyễn Hoằng Dụ, hay Nguyễn Hoằng Lựu, Nguyễn Văn Lưu (? - ?) Triều vua Lê Tương Dực và Lê Chiêu Tông
An Thành Hầu Nguyễn Kim (Cam) và Nguyễn Tôn Thái
 
Trong Nhìn Lại Lịch Sử, 2003. TS Đinh Công Vĩ cho biết sau khi nghiên cứu 7 nguồn gia phả của Nguyễn Hữu Tộc phả, được ghi nhận như sau: (1)
 
So với chính sử
(1)
(2)
1-Nguyễn Công Duẫn
1-Nguyễn Công Duẫn
2-Nguyễn Như Trác
2-Nguyễn Đức Trung
3-Nguyễn Văn Lưu, Trừng Quốc Công
3-Nguyễn Văn Lang, Nghĩa Quốc Công
4-Nguyễn Kim
4-Nguyễn Hoằng Dụ, An Hòa Hầu, Trừng Quốc Công
5-Nguyễn Kim
Một vài nghi vấn:
Thủy tổ từ Ngài Nguyễn Bặc tới Ngài Nguyễn Phụng có mấy đời, những ai?
Theo nhiều tài liệu thì có
- Nguyễn Bặc
(924 – 979)
- Nguyện Đệ
(đời Lê Long Đỉnh và đời Lý Công Uẫn)
- Nguyễn Viễn
(? - ?)
- Nguyễn Phụng
(? – 1150)
- Nguyễn Nộn
(? – 1229)
Từ Ngài Nguyễn Đệ được phỏng chừng sinh năm 955, nếu tính trể nhất tới năm 40 tuổi ngài mới sinh con thì ngài Nguyễn Viễn sinh năm 995 và cũng tính như thế, ngài Nguyễn Phụng sinh năm 1035. Ngài Nguyễn Phụng mất năm 1150 (đúng với sự kiện lịch sử Đổ Anh Vũ, ngài bị giết) thì ngài thọ tới 115 tuổi, điều này không hợp lý.
Như vậy, nếu ngài Nguyễn Viễn là con ngài Nguyễn Đệ thì phải cách hai hoặc ba đời mới đến ngài Nguyễn Phụng. Còn nếu ngài Nguyễn Viễn đúng là phụ thân ngài Nguyễn Phụng thì ngài Nguyễn Viễn phải cách ngài Nguyễn Đệ hai hoặc ba đời.
Trường hợp ngài Nguyễn Phụng và Nguyễn Nộn cũng như vậy.
Về ngài Nguyễn Nộn, theo một số gia phả họ Nguyễn, ngài Nguyễn Nộn là cháu 5 đời của ngài Nguyễn Bặc, nhưng có tài liệu khác, trong đó có Khâm Định Việt Sử Thông Giám Cương Mục, gần như là chính sử của nhà Nguyễn lại xác nhận ngài Nguyễn Nộn là người làng Phù Minh, huyện Tiên Du (nay là huyện Gia Lâm, Hà Nội), thì ngài Nguyễn Nộn không thể là đời sau của ngài Nguyễn Bặc hay con ngài Nguyễn Phụng được. Vì sau khi ngài Nguyễn Bặc bị hại, phu nhân cùng với hai con là Nguyễn Đệ và Nguyễn Đạt chạy về lánh nạn ở Gia Miêu (Tống Sơn, Thanh Hóa) và từ đó truyền đến đời ngài Nguyễn Phụng. 
 Trong gia phả trên,  tôi nghiên cứu kỷ và ghi như sau, gây ra nghi vấn, xin quý vị đọc bài nghiên cứu của tôi: 
"Ai là Thân Phụ Ngài Nguyễn Kim" trong websitenguyephuoctoc.info

Trừng Quốc Công Nguyễn Hoằng Dụ, hay Nguyễn Hoằng Lựu, Nguyễn Văn Lưu (? - ?) Triều vua Lê Tương Dực và Lê Chiêu Tông

CÁC TIN KHÁC:


Số Tài Khoản


Tải về:

Hoàng tộc lược biên

Nguyễn Phúc tộc thế phả


Bản đồ

 


Yahoo Chat

Hổ trợ về Website

Bảo Ky

 

Hổ trợ về Website

Bảo Quyến


Skype Call

Hổ trợ về Website

Bảo Kỳ

Hổ trợ về Website

Bảo Quyến


Liên kết Website
Quảng cáo


Hỗ trợ khám - chữa bệnh tại Singapore
Mr. Bảo Quyến, Giám đốc tư vấn.
Tel: 0903 666882CTY Bảo Kỳ VN


Nguyễn Phúc Tộc Tôn Phả