Skip Navigation Links


Chuyên đề


Thông tin nội tộc


Báo chí nói về NPT


Thông tin gần xa


Tổng số người truy cậpLiên kết Website


Phủ Tuy Lý Vương


Phòng Trấn Định Quận Công


Ban Hiếu sự SG


Phòng Phú Lương Công


Phòng Phong Quốc Công


Facebook
Phòng Tuy Biên Quận Công

Tư liệu có liên quan đến thân thế đức Triệu tổ. TG: Nguyễn Hữu Kúc.

Bài viết của ông Nguyễn Hữu Kúc, Hà Nội

Dã sử lược biên Đại Việt quốc Nguyễn triều thực lục

Biên tu: Tô Xuyên tử Lý Văn Phức, Giản Đúc tử, Trứ Quang tử Nguyễn Công Trứ, Tài Đức tử.

Biên soạn: Thai Lĩnh tử Nguyễn Văn Nhiên, Xuân Phái tử Vũ, Mai Lĩnh tử Phùng Đắc Ninh, Hoa Xuyên tử, Can Ngọc tử, Phiên Thành tử Nguyễn Duy Phiên, Tự Đức tử, Quỹ Giang tử.

Nơi lưu trữ:  Thư viện quốc gia Việt Nam.

Quyển 1: Đầu sách chép bảng Thế hệ các đời tổ tiên của các vua chúa triều Nguyễn. Từ Triệu tổ Nguyễn Kim được ghi là đời thứ 11 còn chép ngược lên 8 đời nữa đến đời thứ 19:

 - Đời 19: Hữu Hiệu úy Nguyễn Công Luật 阮公律, con trưởng của Nguyễn Nạp Hòa 阮納和.

- Đời 18: Luận Cần công Nguyễn Minh Du 論勤公阮明俞(con thứ 3 của Nguyễn Công Luật).

 - Đời 17: Quan Trang Nguyễn Biện 阮汴(con thứ 3 của Minh Du).

- Đời 16: Quản nội Nguyễn Chiếm 阮佔(con thứ 2 của Nguyễn Biện).

 - Đời 15: Lê triều Chiêu Quang hầu Nguyễn Trừ 黎朝昭光侯 阮儲(con trưởng Nguyễn Chiếm).

- Đời 14: Thẩm quốc công Nguyễn Công Duẩn 阮公笋.

- Đời 13: Phó quận công Nguyễn Như Trác 副郡公阮如琢(con thứ 4 của Nguyễn Công Duẩn).

- Đời 12: Trừng quốc công Nguyễn Văn Lưu 澄國公阮文溜.

- Đời 11: Chiêu huân Tĩnh vương Nguyễn Kim 昭勳靖王阮釒.

Q.7: Túc Tông hoàng đế kỷ 肅宗皇帝紀(chúa Nguyễn Phúc Chu).

Q.8: Thế Tông hoàng đế kỷ 世宗皇帝紀(chúa Nguyễn Phúc Khoát).

Q.9: Duệ Tông 翼宗皇帝hoàng đế kỷ 睿宗皇帝紀(chúa Nguyễn Phúc Thuần).

Phần phụ: Nguyễn Tây Sơn triều kỷ 阮西山朝紀.

Q.10: Gia Long hoàng đế kỷ 嘉龍皇帝紀.

Q.11: Thánh Tổ Nhân hoàng đế kỷ 聖祖仁皇帝紀(Minh Mệnh).

Q.12: Hiến Tổ Chương hoàng đế kỷ 憲祖章皇帝紀(Thiệu Trị).

          Qua tư liệu này, cùng với gia phả gốc ở Gia Miêu, chúng ta thấy rõ hơn ai là thân phụ của ngài Nguyễn Công Duẩn, và ai là thân phụ của đức Triệu tổ.

Sưu tầm: Nguyễn Hữu Kúc


CÁC TIN KHÁC:


Số Tài Khoản


Tải về:

Hoàng tộc lược biên

Nguyễn Phúc tộc thế phả


Bản đồ

 


Yahoo Chat

Hổ trợ về Website

Bảo Ky

 

Hổ trợ về Website

Bảo Quyến


Skype Call

Hổ trợ về Website

Bảo Kỳ

Hổ trợ về Website

Bảo Quyến


Liên kết Website
Quảng cáo


Hỗ trợ khám - chữa bệnh tại Singapore
Mr. Bảo Quyến, Giám đốc tư vấn.
Tel: 0903 666882CTY Bảo Kỳ VN


Nguyễn Phúc Tộc Tôn Phả