Skip Navigation Links


Chuyên đề


Thông tin nội tộc


Báo chí nói về NPT


Thông tin gần xa


Tổng số người truy cậpLiên kết Website


Phủ Tuy Lý Vương


Phòng Trấn Định Quận Công


Ban Hiếu sự SG


Phòng Phú Lương Công


Phòng Phong Quốc Công


Facebook
Phòng Tuy Biên Quận Công

ĐỆ NHỊ CHÁNH HỆ

NINH THUẬN QUẬN VƯƠNG MIÊN CHI

Những thông tin trên trang này do Ông Bảo Liêm cung cấp. Xin liên hệ số điện thoại: 0909 193 727.

Email: nguyenphuocbaoliem@yahoo.com.vn

Mục Lục:

Lời nói đầu

Thế phả Nhà Nguyễn 

Cách đặt tên trong Nguyễn Phước Tộc

Đức Thế Tổ Cao Hoàng Đế Nguyễn Phước Ánh

Đức Thánh Tổ Nhân Hoàng Đế Nguyễn Phước Đảm

Gia phả:
1- Miên  Ninh Thuận Quận Vương 
2- Hường  Nguyễn Phước HƯỜNG HƯỚNG 
3- Ưng  Nguyễn Phước Ưng Du  
4- Bữu  Nguyễn Phước Bữu Cao  Công Tằng Tôn Nữ Thị Khương 
5- Vĩnh  Nguyễn Phước Vĩnh Hạnh   Nguyễn Văn Minh  Nguyễn Thị Tân  Nguyễn Văn Hòa  Nguyễn Thị Thơm  Nguyễn Văn Nhẫn  Nguyễn Thị Thuận 
6 Bảo  
Nguyễn Phước Bảo Lân  Nguyễn Phước Bảo Phúc  Nguyễn Phước Bảo Tuấn  Nguyễn Phước Bảo Định  Huyền Tôn Nữ Phương Lan  Nguyễn Phước Bảo Việt  Huyền Tôn Nữ Phương Mai  Huyền Tôn Nữ Phương Nga  Nguyễn Phước Bảo Cường  Nguyễn Phước Bảo Liêm  Huyền Tôn Nữ Phương Trinh  Võ Thị Diệu Hiền  Nguyễn Thị Huệ 
7- Quý  Bảo Huyền Tôn Nữ Quý Hòa  Nguyễn Phước Bảo Quý Hùng  Nguyễn Phước Bảo Quý Khởi Minh  Nguyễn Phước Quý Sơn  Nguyễn Phước Quý Hải  Nguyễn Phước Quý Long  Nguyễn Phước Quý Thái Bình  Huyền Tôn Nữ Thái Hòa  Nguyễn Phước Quý Thái Sơn  Nguyễn Phước Quý Thái Bảo  Trần Nguyên Long  Trần Nguyên Khôi  Trần Nguyên Huy  Bảo Huyền Tôn Nữ Thùy Trâm  Nguyễn Phước Bảo Duy  Nguyễn Phước Bảo Duy Khang  Nguyễn Đăng Khoa  Nguyễn Thị Mai Trang  Nguyễn Thị Mai Anh  Nguyễn Quý Nhã Thi  Nguyễn Quý Nhã Hòa  Nguyễn Đình Nhật An  Nguyễn Phước Quý Hưng  Huyền Tôn Nữ Quý Diễm Phi  Nguyễn Phước Quý Chương 


PHÒNG NINH THUẬN QUẬN VƯƠNG
Gia phả Phòng Ninh Thuận Quận Vương


Số Tài Khoản


Tải về:

Hoàng tộc lược biên

Nguyễn Phúc tộc thế phả


Bản đồ

 


Yahoo Chat

Hổ trợ về Website

Bảo Ky

 

Hổ trợ về Website

Bảo Quyến


Skype Call

Hổ trợ về Website

Bảo Kỳ

Hổ trợ về Website

Bảo Quyến


Liên kết Website
Quảng cáo


Hỗ trợ khám - chữa bệnh tại Singapore
Mr. Bảo Quyến, Giám đốc tư vấn.
Tel: 0903 666882CTY Bảo Kỳ VN


Nguyễn Phúc Tộc Tôn Phả